Milloin ylimääräinen yhtiökokous tarvitaan?

Mitkä ovat yleisimmät syyt, kun tarvitaan ylimääräinen yhtiökokous, Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Pauliina Haapsaari?

Yleisimmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdään päätöksiä taloyhtiön isommasta korjaushankkeesta. Kokouksessa voidaan päättää myös osakkaan omistaman asunnon hallintaanotosta tai myöntää taloyhtiön hallitukselle oikeus periä yksi tai useampi ylimääräinen yhtiövastike.

Ylimääräinen yhtiökokous on asunto-osakeyhtiölain mukaan pidettävä, jos yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta. Myös taloyhtiön toiminnan- tai tilintarkastaja tai osakkaat, joiden omistuksessa on vähintään 10 prosenttia taloyhtiön osakkeista, voivat vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä.

Mitä ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisessa on huomioitava?

Koollekutsujana toimii aina taloyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava osakkaille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousajankohtaa. Jos ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakkaiden, tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan vaatimuksesta, kokouksen järjestämistä vaativan tahon on toimitettava vaatimus kirjallisena isännöitsijälle tai hallitukselle. Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu kahden viikon kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta ja kutsuun on liitettävä kokousta vaativan tahon alkuperäinen vaadeteksti.

Voisiko ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä olla hyötyä tämänhetkisessä epävarmassa taloustilanteessa?

Ylimääräinen yhtiökokous voi olla tarpeen, jos kustannukset nousevat yllättäen ja yhtiön taloudellinen tilanne edellyttää ylimääräisen yhtiövastikkeen perimistä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa kuitenkin usein jo myönnetään hallitukselle mahdollisuus periä 1–2 kuukauden ylimääräinen vastike tarvittaessa.

Yhtiökokouksessa voidaan tarvittaessa sopia myös lisälainan hakemisesta taloyhtiölle. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että yhtiön kasvaneita hoitokuluja maksetaan lainarahalla.

Lue myös: Miten varmistetaan onnistunut yhtiökokous?

The post Milloin ylimääräinen yhtiökokous tarvitaan? appeared first on Kotitalo.