Taloyhtiön kokouksen pöytäkirjamalli

0,00 

Tämä ilmainen ladattava hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli on merkintäesimerkkeineen kattava paketti siitä, mitä ja miten pöytäkirjaan kannattaa kirjata. Käsiteltäviä asioita ja päätöksiä voi toki olla muitakin kuin mitä esimerkissä, mutta mallista saa hyvän pohjan ja käsityksen siitä mitä juridisesti pätevä pöytäkirja sisältää.

 

Tasotalon isännöintipalvelussa etäkokoukset, isännöitsijän osallistuminen vuosittaisiin tavanomaisiin (3 kpl) kokouksiin, pöytäkirjan tekeminen, digitaalinen allekirjoittaminen sekä sähköinen arkistointi, jonne hallituksen jäsenillä on pääsy omilla tunnuksillaan, sisältyvät peruspalvelun kuukausimaksuun.

Osasto:

Kuvaus

Taloyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava numeroitu pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Hallituksen kokoonpanon muuttuessa laadukkaat pöytäkirjat toimivassa arkistointijärjestelmässä ovat välttämättömyys tiedon välittämiseksi tuleville vastuuhenkilöille.

 

Allekirjoitetut ja sisällöllisesti kattavat pöytäkirjat ovat todiste siitä, mitä kokouksissa on päätetty. Pöytäkirjoihin tarvitaan vähintään kaksi allekirjoitusta: puheenjohtajan sekä jonkun paikalla olleen hallituksen jäsenen tai paikalla olleen isännöitsijän.

 

Pöytäkirjaan merkitään päätösten lisäksi mahdolliset eriävät mielipiteet ja äänestysten tulokset. Jos hallituksen jäsen on tilanteessa jossa muu hallitus on tekemässä epäilyttävää päätöstä, kannattaa hänen jättää pöytäkirjaan kirjattava eriävä mielipiteensä vapautuakseen päätöksentekoon liittyvästä vastuusta. Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Taloyhtiön hallituksen jäsenillä on vahingonkorvausvastuu aiheuttamistaan vahingoista yhtiölle, jos jäsenet eivät ole toimineet huolellisesti.

 

Tämä ilmainen ladattava hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli on merkintäesimerkkeineen kattava paketti siitä, mitä ja miten pöytäkirjaan kannattaa kirjata. Käsiteltäviä asioita ja päätöksiä voi toki olla muitakin kuin mitä esimerkissä, mutta mallista saa hyvän pohjan ja käsityksen siitä mitä juridisesti pätevä pöytäkirja sisältää.

 

Tasotalon isännöintipalvelussa etäkokoukset, isännöitsijän osallistuminen vuosittaisiin tavanomaisiin (3 kpl) kokouksiin, pöytäkirjan tekeminen, digitaalinen allekirjoittaminen sekä sähköinen arkistointi, jonne hallituksen jäsenillä on pääsy omilla tunnuksillaan, sisältyvät peruspalvelun kuukausimaksuun.